دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید، در تاریخ 1396/07/11 راس ساعت 10:00 صبح در محل شرکت کارگزاری آبان تشکیل می‌شود. (جهت دریافت دستور جلسه مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید.)
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق