صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۵۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۹,۵۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۰,۵۴۷,۸۶۷,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۲۹۳,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۱۱۱,۱۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۱۱۱,۱۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۱,۲۹۳,۴۳۳ ۲۱,۱۱۱,۱۲۰ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۲۲۰,۵۴۷,۸۶۷,۰۰۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۰,۱۷۹,۴۹۶ ۲۰,۰۱۲,۴۰۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۲۰۹,۰۶۹,۶۱۹,۳۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۹,۷۴۲,۸۴۸ ۱۹,۵۷۸,۸۹۲ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۲۰۴,۵۴۰,۶۸۳,۸۶۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۹,۰۱۱,۶۳۵ ۱۸,۸۵۲,۹۳۹ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۹۶,۹۵۶,۶۵۵,۷۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۸,۳۴۵,۰۹۱ ۱۸,۱۹۹,۰۵۴ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۹۰,۱۲۵,۵۱۶,۷۵۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۸,۳۴۵,۵۴۷ ۱۸,۱۹۹,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۹۰,۱۳۰,۲۸۰,۴۱۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۸,۳۴۶,۰۰۳ ۱۸,۱۹۹,۹۶۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۹۰,۱۳۵,۰۴۴,۲۱۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۷,۶۸۶,۵۰۵ ۱۷,۵۴۵,۲۱۲ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۸۳,۲۹۴,۸۲۹,۰۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۶,۸۵۶,۵۹۹ ۱۶,۷۲۱,۲۷۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۷۴,۶۸۷,۱۶۷,۷۶۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۶,۳۲۸,۱۶۳ ۱۶,۱۹۶,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۶۹,۲۰۶,۳۲۳,۹۶۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۵,۹۰۶,۹۳۳ ۱۵,۷۷۴,۰۳۸ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۵,۱۹۹,۲۲۷ ۱۵,۰۷۱,۴۳۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۷,۴۵۱,۲۹۵,۰۳۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۵,۱۹۹,۶۴۳ ۱۵,۰۷۱,۸۵۲ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۷,۴۵۵,۶۳۹,۸۵۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۵,۲۰۰,۰۵۹ ۱۵,۰۷۲,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۷,۴۵۹,۹۸۴,۸۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۵,۲۰۰,۴۷۵ ۱۵,۰۷۲,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۷,۴۶۴,۳۲۹,۸۵۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۴,۶۹۵,۰۶۸ ۱۴,۵۷۰,۹۰۳ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۲,۲۲۲,۲۱۹,۶۰۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۴,۹۱۰,۰۴۱ ۱۴,۸۰۶,۴۱۹ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۴,۶۸۲,۶۵۷,۴۸۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۴,۹۳۳,۹۳۱ ۱۴,۸۱۷,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۵۴,۸۰۲,۰۰۷,۱۸۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۴,۳۰۱,۴۱۳ ۱۴,۱۸۹,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۴۸,۲۴۱,۶۲۹,۸۹۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۴,۳۰۱,۷۹۵ ۱۴,۱۹۰,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۴۷ ۱۴۸,۲۴۵,۶۲۲,۹۲۰