دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 96/01/26 در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق
منبع -
مقدمه احتراما به استحضار سرمایه‌گذاران گرامی میرساند: سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه 122/20842 مورخ 1396/02/25 موافقت خود را در خصوص تصمیمات صورتجلسه 1396/01/26 مبنی بر تغییر حسابرس صندوق اعلام نمود.(جهت دریافت متن کامل مصوبات مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید.)
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق