صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر اجرا: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی 5,666,382,888
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی 5,103
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,897 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,124,852
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/26 نیکوکاری تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,110,402
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,110,402
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود