صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۵۲۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۳,۴۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۱۳۸,۰۱۹,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۳۳,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۰۰,۲۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۰۰,۲۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۶۳۳,۹۹۹ ۲,۶۰۰,۲۱۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۷,۱۳۸,۰۱۹,۰۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۶۳۹,۹۷۴ ۲,۶۰۲,۹۸۴ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۷,۱۵۶,۲۶۵,۸۰۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۶۲۶,۷۳۶ ۲,۵۸۹,۸۸۷ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۷,۰۶۹,۹۴۳,۲۲۱
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۶۲۶,۹۳۴ ۲,۵۹۰,۰۸۴ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۷,۰۷۱,۲۴۵,۲۳۹
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۶۲۷,۱۳۱ ۲,۵۹۰,۲۸۲ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۷,۰۷۲,۵۴۷,۷۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۵۹۹,۰۲۳ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۸۹۲,۷۳۴,۵۱۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۵۹۰,۱۵۶ ۲,۵۵۴,۱۲۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۸۳۴,۲۰۳,۱۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۵۹۰,۳۵۲ ۲,۵۵۴,۳۱۶ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۸۳۵,۴۹۷,۹۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۵۷۵,۴۲۸ ۲,۵۴۰,۱۷۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۷۴۲,۲۹۱,۶۹۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۵۵۵,۰۲۱ ۲,۵۲۰,۰۵۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۶۰۹,۶۸۴,۳۱۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۵۵۵,۲۱۶ ۲,۵۲۰,۲۵۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۶۱۰,۹۶۹,۸۴۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۵۵۵,۴۱۱ ۲,۵۲۰,۴۴۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۶۱۲,۲۵۵,۸۶۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۵۶۱,۱۵۰ ۲,۵۲۶,۰۹۸ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۶۴۹,۵۰۹,۰۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۵۷۸,۸۹۷ ۲,۵۴۵,۰۱۴ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۷۷۴,۱۸۴,۰۱۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۵۹۱,۶۹۶ ۲,۵۵۷,۶۴۰ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۸۵۷,۴۰۲,۰۳۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۵۹۰,۰۲۴ ۲,۵۵۶,۰۰۵ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۸۴۶,۶۳۱,۹۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۵۸۰,۱۳۳ ۲,۵۴۶,۲۵۳ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۵۸۰,۳۲۶ ۲,۵۴۶,۴۴۶ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۷۸۳,۶۲۵,۷۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۲,۵۸۰,۵۱۹ ۲,۵۴۶,۶۳۹ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۷۸۴,۸۹۹,۰۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲,۵۴۹,۹۲۰ ۲,۵۱۶,۴۶۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۰ ۰ ۶,۵۹۱ ۱۶,۵۸۵,۹۹۳,۳۱۳